Komisja Ochrony Przyrody

Małgorzata Kazimierczak (P),
Zuzanna Malanowska,
Barbara Szmyt,

http://okop.om.pttk.pl/