Komisja Krajoznawcza i Opieki nad Zabytkami

Szymon Bijak (P),
Karolina Linek,
Kamil Linek,
Zuzanna Malanowska (V),
Barbara Szmyt,

http://kkionz.om.pttk.pl/