Komisja Krajoznawcza i Opieki nad Zabytkami

Szymon Bijak – przewodniczący
Zuzanna Malanowska – członkini
Dariusz Mazurek – członek
Ryszard Wilk – członek

http://kkionz.om.pttk.pl/