Komisja ds. OT

Anna Kadłubowska,
Joanna Kiełczewska,
Patryk Kocięcki (P),
Andrzej Olejniczak,
Bogdan Ziółkowski,