Karolina Aptowicz (1989-2016)

Z głębokim żalem przyjęliśmy informację o śmierci kaśp. Karoliny Aptowicz – jednej z Wiceprzewodniczących Oddziału Międzyuczelnianego, aktywnej wieloletniej działaczki Koła PTTK nr 1 przy PW „Jedynka”, członkini Komisji Akademickiej ZG PTTK, a przede wszystkim naszej doskonałej Koleżanki i towarzyszki wielu niezapomnianych wydarzeń i wyjazdów.
Odeszła na wieczną wędrówkę Osoba o ogromnej życzliwości dla ludzi, wielkiej uczciwości i szlachetności, będzie nam Jej bardzo brakowało. Cześć Jej pamięci!

Zarząd Oddziału Międzyuczelnianego PTTK w Warszawie