Delegaci na Walny Zjazd OM

Zarząd OM PTTK w Warszawie postanawia zwołać Walny Zjazd Oddziału w dniu 10 maja 2016 r. (więcej informacji w terminie późniejszym).

Podstawą określenia liczby delegatów Koła/Klubu na Zjazd jest liczba członków Koła/Klubu z opłaconą składką członkowską PTTK na rok 2015, która została wykazana w sprawozdaniach TK-K za rok 2015 zweryfikowanych o liczbę znaczków sprzedanych poszczególnym kołom przez skarbnika Oddziału.

nr koła liczba członków liczba delegatów
1 62 7
7 50 5
9 23 3
11 9 1
16 21 3
18 20 2
23 57 6
26 19 2
44 29 3
69 24 3
suma 314 35

Wiąże się to koniecznością przeprowadzenia Walnych Zebrań Kół w celu wyboru delegatów na Walny Zjazd Oddziału.

Kampania sprawozdawczo-wyborcza w jednostkach organizacyjnych OM (koła/kluby) trwać będzie w terminie 1 lutego – 30 kwietnia 2016 r. W przypadku kół i klubów, którzy wybrali delegatów na Walnych kół w okresie 1 października 2015 – 30 stycznia 2016 r. mandaty delegatów zachowują ważność, o ile koło lub klub nie przeprowadzi walnego zebrania w okresie kampanii sprawozdawczo-wyborczej.

Wszystkie koła prosimy o przesłanie do Zarządu Oddziału sprawozdań z Walnych Zebrań kół, na których wybierani zostaną delegacji na Walny Zjazd Oddziału oraz druków wyboru delegata (zgodnie z wzorem: http://www.pttk.pl/zycie/xviii/materialy/56_zaswiadczenie%20wyboru_kolo_klub.doc).

W razie jakiś pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z Zarządem OM na adres info(malpka)om.pttk.pl