Archiwum kategorii: Werytikat

Informacja o pracy Weryfikatu

W związku z trudną sytuacją epidemiologiczną mocno ograniczającą wszelką działalność stacjonarną, Zarząd Oddziału Międzyuczelnianego postanowił przyjąć tymczasowo następującą formę działania:

 1. Wszelkie weryfikacje kierowane do Biura TRW drogą e-mailową będzie koordynował kol. Paweł Dudzik.
 2. Za weryfikację odznak kierowanych na adres Biura TRW poprzez skrytkę pocztową:
          Terenowy Referat Weryfikacyjny
          Oddział Międzyuczelniany PTTK w Warszawie
          skrytka pocztowa nr 31
          00-001 Warszawa 1
  będzie odpowiedzialna kol. Paulina Lech.

Równocześnie informujemy, że z Biurem TRW można się kontaktować wyłącznie drogą e-mailową (weryfikat@om.pttk.pl). Wszelkie płatności mogą być dokonywane wyłącznie na wskazane konto bankowe, a przesyłki „za potwierdzeniem odbioru” będą zwracane do adresata.

Numer konta bankowego, kwoty do wpłaty i opis wpłaty (nr wysyłki) podawane są przez weryfikat po skompletowaniu zamówienia – wpłaty bez odpowiedniego opisu traktowane są jako darowizna na rzecz OM, a nie zapłata za odznaki!

Chętnych, pragnących wspomóc pracę Biura TRW prosimy o przesyłanie zgłoszeń drogą e-mailową na adres Biura TRW (weryfikat@om.pttk.pl) z podaniem imienia i nazwiska, koła/klubu oraz posiadanych uprawnień. Poszukujemy osób z uprawnieniami OTP, GOT, IKR i IKP oraz IOP. Stroną techniczną przeprowadzania weryfikacji zajmą się koordynatorzy.

 

Zamówienie Jubileuszowych Odznak KTG

Terenowy Referat Weryfikacyjny będzie składał zamówienie na Odznakę Jubileuszową w 100. rocznicę odzyskania Niepodległości utworzoną przez Komisję Turystyki Górskiej.
W celu jej zamówienia należy przesłać na adres weryfikat (małpka) om.pttk.pl zdjęcie/skan weryfikacji i naklejki oraz dane kontaktowe. Cena odznaki: ok. 10 zł.

Termin składania zamówień: do 4.12.2018 r. (wtorek). do końca dnia.

Spotkania weryfikatu po przerwie wakacyjnej

Z przyjemnością informujemy, że od 25 października 2018 r. zostają wznowione, po przerwie wakacyjnej, spotkania weryfikatu.

Będziemy spotykać się w czwartki w nowym miejscu – przy Placu Konstytucji 4 w godz. 18:00-19:30. Gościny udzieli nam Warsztat Warszawski – trzeba wejść na pierwsze piętro i znaleźć nas w sali nr 1 lub na korytarzu, gdzie są wygodne kanapy, można sobie również zrobić kawę czy herbatę.

W razie chęci nabycia większej ilości odznak czy książeczek prosimy o wcześniejszą informację (weryfikat@om.pttk.pl lub tel. 503860414)

Zapraszamy!

Komunikat weryfikatu

Terenowy Referat Weryfikacyjny informuje, że powakacyjne stacjonarne spotkania zostaną wznowione w połowie października. Informacje dotyczące godziny i miejsca zostaną opublikowane na tej stronie w późniejszym terminie.

Komunikat weryfikatu

Biuro weryfikatu informuje, że w najbliższy wtorek (29 maja) spotkanie weryfikatu nie odbędzie się. Kolejne i zarazem ostatnie przed wakacjami spotkania weryfikatu odbędą się 5 i 12 czerwca.