Archiwum kategorii: Ogłoszenia Zarządu

Delegaci na Walny Zjazd OM

Zarząd OM PTTK w Warszawie postanawia zwołać Walny Zjazd Oddziału w dniu 10 maja 2016 r. (więcej informacji w terminie późniejszym).

Podstawą określenia liczby delegatów Koła/Klubu na Zjazd jest liczba członków Koła/Klubu z opłaconą składką członkowską PTTK na rok 2015, która została wykazana w sprawozdaniach TK-K za rok 2015 zweryfikowanych o liczbę znaczków sprzedanych poszczególnym kołom przez skarbnika Oddziału.

nr koła liczba członków liczba delegatów
1 62 7
7 50 5
9 23 3
11 9 1
16 21 3
18 20 2
23 57 6
26 19 2
44 29 3
69 24 3
suma 314 35

Wiąże się to koniecznością przeprowadzenia Walnych Zebrań Kół w celu wyboru delegatów na Walny Zjazd Oddziału.

Kampania sprawozdawczo-wyborcza w jednostkach organizacyjnych OM (koła/kluby) trwać będzie w terminie 1 lutego – 30 kwietnia 2016 r. W przypadku kół i klubów, którzy wybrali delegatów na Walnych kół w okresie 1 października 2015 – 30 stycznia 2016 r. mandaty delegatów zachowują ważność, o ile koło lub klub nie przeprowadzi walnego zebrania w okresie kampanii sprawozdawczo-wyborczej.

Wszystkie koła prosimy o przesłanie do Zarządu Oddziału sprawozdań z Walnych Zebrań kół, na których wybierani zostaną delegacji na Walny Zjazd Oddziału oraz druków wyboru delegata (zgodnie z wzorem: http://www.pttk.pl/zycie/xviii/materialy/56_zaswiadczenie%20wyboru_kolo_klub.doc).

W razie jakiś pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z Zarządem OM na adres info(malpka)om.pttk.pl

Wybory do Komisji Programowych OM PTTK

We wtorek 28 października o godzinie 19.00 (Uwaga, zmiana godziny!) odbędą się wybory do Komisji Programowych Oddziału Międzyuczelnianego PTTK. Wybory będą miały miejsce w sali nr 13 na Wydziale Transportu PW (tam, gdzie są spotkania weryfikatu).

Więcej informacji na temat działalności Komisji można znaleźć na stronach poszczególnych Komisji.

Zapraszamy również do pomocy w pracach weryfikatu.

Zachęcamy do działania w oddziałowych Komisjach.

Nowe Władze OM 2014

Dnia 20 maja 2014 r podczas Walnego Zjazd Oddziału wybrano nowe władze Oddziału Międzyuczelnianego PTTK w Warszawie w składzie:

Zarząd
Prezes Magalena Senderowska
Wiceprezes Karolina Aptowicz
Wiceprezes Patryk Kocięcki
Wiceprezes Anna Natusiewicz
Wiceprezes Barbara Szmyt
Skarbnik Bogdan Leśnik
Sekretarz Jerzy Antychowicz
Komisja Rewizyjna
Prezes Rafał Kwatek
Wiceprezes Szymon Bijak
Sekretarz Helena Kossowska
Członkowie Wojciech Nowicki
Łukasz Wódkowski
Sąd Koleżeński
Prezes Marcin Tysler
Wiceprezes Karolina Topolewska
Sekretarz Paweł Dudzik
Członkowie Tomasz Bajda
Angelika Długosz
Konrad Górski
Michał Kiełczewski
Łukasz Kobyliński
Mariusz Pietrzak
Joanna Pińkowska
Michał Pluta
Ryszard Wilk

Dokumentacja Zjazdu Oddziału dostępna jest w dziale dokumenty.

Walny Zjazd Oddziału – 20 maja 2014 r.

Zarząd OM PTTK w Warszawie postanawia zwołać Walny Zjazd Oddziału. Zjazd odbędzie się we wtorek 20 maja 2014 r. o godzinie 17:30 na Wydziale Transportu Politechniki Warszawskiej ul. Koszykowa 75. W przypadku braku quorum II termin planowany jest o godzinie 18:00 w tym samym miejscu i tego samego dnia co I termin.

Sprawozdanie Zarzadu z kadencji 2012-2014 jest dostępne w dziale dokumenty.

Program zebrania obejmuje:
1. Sprawy formalne:
a. wybór Prezydium Walnego Zjazdu
b. wybór Komisji Mandatowej
c. stwierdzenie prawomocności Walnego Zjazdu
d. Uchwalenie Regulaminu Obrad Walnego Zjazdu
e. Uchwalenie Porządku Obrad Walnego Zjazdu
f. wybór Komisji Wyborczej
g. wybór Komisji Skrutacyjnej
2. Sprawozdanie ustępujących Władz:
a. sprawozdanie ustępującego Zarządu Oddziału
b. sprawozdanie ustępującej Komisji Rewizyjnej Oddziału
c. głosowanie nad absolutorium dla Zarządu Oddziału
3. Dyskusja programowa
4. Wybór nowych władz Klubu
a. wybór Zarządu Oddziału
b. wybór Komisji Rewizyjnej Oddziału
c. wybór Sądu Koleżeńskiego Oddziału
d. ukonstytuowanie się nowych Władz
6. Zakończenie Walnego Zebrania

Podstawą określenia liczby delegatów Koła/Klubu na Zjazd jest liczba członków Koła/Klubu z opłaconą składką członkowską PTTK na rok 2013, która została wykazana w sprawozdaniach TK-K za rok 2013 zweryfikowanych o liczbę znaczków sprzedanych poszczególnym kołom przez skarbnika OMu.

nr koła liczba członków liczba delegatów
1 61 7
7 45 5
9 19 2
11 13 2
16 30 3
18 10 1
23 62 7
26 25 3
44 22 3
69 39 4
suma 326 37

Wiąże się to koniecznością przeprowadzenia Walnych Zebrań Kół w celu wyboru delegatów na Walny Zjazd Oddziału. W związku z powyższym Zarząd OM przygotował w postaci FAQ zawierającego podstawowe informacje odnośnie zasad organizacji walnego zebrania koła OM PTTK (http://om.pttk.pl/wladze/faq-dotyczace-walnych-kol-om-pttk-w-warszawie/). Prosimy wszystkie koła OM o zapoznanie się z ww. materiałem.

Kampania sprawozdawczo-wyborcza w jednostkach organizacyjnych OM (koła/kluby) trwać będzie w terminie 1 lutego – 30 kwietnia 2014 r. W przypadku kół i klubów, którzy wybrali delegatów na Walnych kół w okresie 1 października 2013 – 30 stycznia 2014 r. mandaty delegatów zachowują ważność, o ile koło lub klub nie przeprowadzi walnego zebrania w okresie kampanii sprawozdawczo-wyborczej.

Wszystkie koła prosimy o przesłanie do Zarządu Oddziału sprawozdań z Walnych Zebrań kół, na których wybierani zostaną delegacji na Walny Zjazd Oddziału oraz druków wyboru delegata (zgodnie z wzorem http://www.pttk.pl/zycie/xviii/materialy/56_zaswiadczenie%20wyboru_kolo_klub.doc).

W razie jakiś pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z Zarządem OM na adres info@om.pttk.pl

Wakacyjna przerwa weryfiaktu

W okresie wakacji akademickich nie będą się odbywały spotkania Terenowego Referatu Weryfikacyjnego działającego przy OM PTTK w Warszawie. W tym okresie możliwa jest wyłącznie weryfikacja korespondencyjna.

Pierwsze spotkanie TRW po wakacjach odbędzie się 8 października 2013 r.