Archiwum kategorii: Ogłoszenia Zarządu

Informacja o pracy Weryfikatu

W związku z trudną sytuacją epidemiologiczną mocno ograniczającą wszelką działalność stacjonarną, Zarząd Oddziału Międzyuczelnianego postanowił przyjąć tymczasowo następującą formę działania:

 1. Wszelkie weryfikacje kierowane do Biura TRW drogą e-mailową będzie koordynował kol. Paweł Dudzik.
 2. Za weryfikację odznak kierowanych na adres Biura TRW poprzez skrytkę pocztową:
          Terenowy Referat Weryfikacyjny
          Oddział Międzyuczelniany PTTK w Warszawie
          skrytka pocztowa nr 31
          00-001 Warszawa 1
  będzie odpowiedzialna kol. Paulina Lech.

Równocześnie informujemy, że z Biurem TRW można się kontaktować wyłącznie drogą e-mailową (weryfikat@om.pttk.pl). Wszelkie płatności mogą być dokonywane wyłącznie na wskazane konto bankowe, a przesyłki „za potwierdzeniem odbioru” będą zwracane do adresata.

Numer konta bankowego, kwoty do wpłaty i opis wpłaty (nr wysyłki) podawane są przez weryfikat po skompletowaniu zamówienia – wpłaty bez odpowiedniego opisu traktowane są jako darowizna na rzecz OM, a nie zapłata za odznaki!

Chętnych, pragnących wspomóc pracę Biura TRW prosimy o przesyłanie zgłoszeń drogą e-mailową na adres Biura TRW (weryfikat@om.pttk.pl) z podaniem imienia i nazwiska, koła/klubu oraz posiadanych uprawnień. Poszukujemy osób z uprawnieniami OTP, GOT, IKR i IKP oraz IOP. Stroną techniczną przeprowadzania weryfikacji zajmą się koordynatorzy.

 

Okolicznościowa odznaka z okazji 60-lecia OM

Z przyjemnością inaugurujemy nową okolicznościową odznakę powołaną specjalnie, żeby uczcić 60-lecie Oddziału Międzyuczelnianego.

Informujemy, że Zarząd OM przyjął zaktualizowany regulamin odznaki.
Wydłużono termin zdobywania (pkt 2) oraz weryfikacji (pkt 8) odznaki oraz doprecyzowano warunki jej zdobywania (pkt 4).

Zachęcamy do zdobywania!

Komunikat bazy w Podwilku

Oddział Międzyuczelniany PTTK w Warszawie
i
Stowarzyszenie Studencki Klub Górski
z przykrością zawiadamiają, że z powodu zagrożenia epidemiologicznego
koronawirusem COVID 19
baza namiotowa „Madejowe Łoże” w Podwilku na Orawie
w 2020 roku jest nieczynna.
Biwakowanie oraz korzystanie z infrastruktury jest zabronione.
Zapraszamy za rok!

Wyniki konkursu na odznakę 60-lecia OM

Serdecznie dziękujemy za wszystkie przesłane projekty odznaki z okazji 60-lecia OMu. Można się z nimi zapoznać tutaj.
Zarząd Oddziału postanowił przyznać nagrodę główną projektowi nr 9 (autor: Barbara Szmyt) oraz dwa wyróżnienia projektom nr 3 (autor: Dariusz Walczyna) oraz nr 5 (autor: Tomasz Skowroński).
Gratulujemy!

Nabór do komisji programowych i weryfikatu

Uprzejmie informujemy, że do 20 października 2019 r. Zarząd Oddziału prowadzi nabór do komisji programowych i terenowego referatu weryfikacyjnego. Pełna lista komisji znajduje się tutaj.
Zapisu można dokonać przez formularz:
(w przypadku problemów z obsługa formularza zgłoszenia można też wysłać na maila na adres nabor_do_komisji.om(at)onet.pl)
Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych do zapisania się.

Walny Zjazd Oddziału Międzyuczelnianego

Zarząd OM PTTK w Warszawie postanawia zwołać Walny Zjazd Oddziału w dniu 29 maja 2018 r.
Walny Zjazd odbędzie się na Wydziale Inżynierii Chemicznej i Procesowej PW (ul. Waryńskiego 1) – sala 166.
Pierwszy termin Zjazdu ustalono na godzinę 18:00, drugi (w przypadku braku quorum w pierwszym) – na godz. 18:15.

Podstawą określenia liczby delegatów Koła/Klubu na Zjazd jest liczba członków Koła/Klubu z opłaconą składką członkowską PTTK na rok 2017, która została wykazana w sprawozdaniach TK-K za 2017 r. zweryfikowanych o liczbę znaczków sprzedanych poszczególnym kołom przez skarbnika Oddziału.

Nr koła Członkowie Delegaci
1 71 8
7 51 6
9 25 3
11 28 3
16 19 2
18 14 2
23 50 5
26 23 3
44 31 4
69 18 2
38

Wiąże się to koniecznością przeprowadzenia Walnych Zebrań Kół w celu wyboru delegatów na Walny Zjazd Oddziału.

Kampania sprawozdawczo-wyborcza w jednostkach organizacyjnych OM (koła/kluby) trwać będzie w terminie 1 marca – 30 kwietnia 2018 r. W przypadku kół i klubów, którzy wybrali delegatów na Walnych kół w okresie 1 października 2017 r. – 28 lutego 2018 r. mandaty delegatów zachowują ważność, o ile koło lub klub nie przeprowadzi walnego zebrania w okresie kampanii sprawozdawczo-wyborczej.

Wszystkie koła prosimy o przesłanie do Zarządu Oddziału sprawozdań z Walnych Zebrań kół, na których wybierani zostaną delegacji na Walny Zjazd Oddziału oraz druków wyboru delegata (zgodnie z wzorem: http://www.pttk.pl/zycie/xviii/materialy/56_zaswiadczenie%20wyboru_kolo_klub.doc).

W razie jakiś pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z Zarządem OM na adres info(malpka)om.pttk.pl