Archiwum autora: opcja_admin

1% podatku – podsumowanie wpłat w roku 2013

W tym roku Darczyńcy przekazali na rzecz Oddziału 10 876,90 zł

Serdecznie dziękujemy

Spośród przekazanych 10 876,90 zł z konkretną deklaracją celu (np. działalność konkretnej jednostki OM) zostało przekazane 9 726,50 zł pozostałe 1 150,40 zł zostało przekazane na rzecz OM bez konkretnej deklaracji celu.

Poniższa tabela prezentuje kwoty do dyspozycji kół/klubów oraz jednostek OM, z uwzględnieniem środków niewykorzystanych w latach poprzednich.

Koło / Jednostka OM Środki nie wykorzystane w 2012 i przechodzące na 2013 Pozyskane w 2013 Razem do wykorzystania w 2013 Wykorzystane w 2013 (do 1.11.2013r.) Środki pozostające w dyspozycji danej jednostki po 1.11.2013 r.
1 1 940,34 zł 828,90 zł 2 769,24 zł 433,79 zł 2 335,45 zł
7 30,00 zł 150,70 zł 180,70 zł 51,00 zł 129,70 zł
9 –   zł –   zł –   zł –   zł –   zł
Podwilk+11 1 636,90 zł 1 396,00 zł 3 032,90 zł 389,06 zł 2 643,84 zł
Łopienka+16 2 365,23 zł 2 817,80 zł 5 183,03 zł 1 866,53 zł 3 316,50 zł
Nieznajowa+18 196,90 zł 243,60 zł 440,50 zł 52,50 zł 388,00 zł
23 2 216,59 zł 2 429,20 zł 4 645,79 zł 649,53 zł 3 996,26 zł
26 956,23 zł 117,00 zł 1 073,23 zł –   zł 1 073,23 zł
44 89,34 zł 542,80 zł 632,14 zł –   zł 632,14 zł
69 93,30 zł 100,50 zł 193,80 zł –   zł 193,80 zł
KINO 1 107,20 zł 1 100,00 zł 2 207,20 zł –   zł 2 207,20 zł
Razem 10 632,03 zł 9 726,50 zł 20 358,53 zł 3 442,41 zł 16 916,12 zł

Ponadto OM PTTK dysponuje nieprzypisanymi do jednostek organizacyjnych środkami pozyskanymi z tytułu 1% podatku w wysokości 23 001,03 zł. Składają się na to środki niewykorzystane 2012 roku (21 946,38 zł), środki pozyskane w 2013 roku bez określenia jednostki organizacyjnej (1 150,40 zł) pomniejszone o środki wydatkowane przez Zarząd OM w roku 2013 z puli środków pozyskanych z tytułu 1% i nieprzypisanych żadnemu kołu (95,75 zł).

Środki nieprzypisane jednostkom OM pozostające w gesti Zarządu OM Środki nie wykorzystane w 2012 i przechodzące na 2013 Pozyskane w 2013 Razem do wykorzystania w 2013 Wykorzystane w 2013 (do 1.11.2013r.) Środki pozostające w dyspozycji danej jednostki po 1.11.2013 r.
21 946,38 zł 1 150,40 zł 23 096,78 zł 95,75 zł 23 001,03 zł

Zarząd Oddziału ze względu na fakt anonimowego przekazywania środków przez Urzędy Skarbowe oraz interwencje wielu Darczyńców z przykrością musi zrezygnować z publikowania imiennych list Darczyńców, gdyż nie dało by się stworzyć pełnej listy, a część Darczyńców deklarująca środki na Koła/Kluby Oddziału zastrzegła anonimowość. Skarbników Kół pragnących zasięgnąć bliższe informacje zapraszamy na posiedzenia Zarządu.

Wakacyjna przerwa weryfiaktu

W okresie wakacji akademickich nie będą się odbywały spotkania Terenowego Referatu Weryfikacyjnego działającego przy OM PTTK w Warszawie. W tym okresie możliwa jest wyłącznie weryfikacja korespondencyjna.

Pierwsze spotkanie TRW po wakacjach odbędzie się 8 października 2013 r.

1% podatku – podsumowanie wpłat w roku 2012

W tym roku Darczyńcy przekazali na rzecz Oddziału 10 439,39 zł

Serdecznie dziękujemy

Spośród przekazanych 10 439,39 zł z konkretną deklaracją celu (np. działalność konkretnej jednostki OM) zostało przekazane 9 398,87 zł pozostałe 1 040,52 zł zostało przekazane na rzecz OM bez konkretnej deklaracji celu.

Poniższa tabela prezentuje kwoty do dyspozycji kół/klubów oraz jednostek OM, z  uwzględnieniem środków niewykorzystanych w latach poprzednich.

Koło / Jednostka OM Środki nie wykorzystane w 2011 i przechodzące na 2012 Pozyskane w 2012 Razem do wykorzystania w 2012 Wykorzystane w 2012 (do 1.11.2012r.) Środki pozostające w dyspozycji danej jednostki po 1.11.2012 r.
1 852,47 zł 1 428,70 zł 2 281,17 zł 264,83 zł 2 016,34 zł
7 -118,10 zł 148,10 zł 30,00 zł –   zł 30,00 zł
9 –   zł –   zł –   zł –   zł –   zł
Podwilk+11  2 602,04 zł 999,50 zł 3 601,54 zł 1 964,64 zł 1 636,90 zł
Łopienka+16 1 487,44 zł 2 862,80 zł 4 350,24 zł 1 985,01 zł 2 365,23 zł
Nieznajowa+18 259,70 zł 167,20 zł 426,90 zł 230,00 zł 196,90 zł
23 2 621,13 zł 2 209,20 zł 4 830,33 zł 2 613,74 zł 2 216,59 zł
26 664,95 zł 291,28 zł 956,23 zł – zł 956,23 zł
44 181,59 zł – zł 181,59 zł – zł 181,59 zł
69 93,30 zł – zł 93,30 zł – zł 93,30 zł
KINO 90,00 zł 1 017,20 zł 1 107,20 zł – zł 1 107,20 zł
Razem 8 459,63 zł 9 398,87 zł 17 858,50 zł 7 058,22 zł 10 800,28 zł

Ponadto OM PTTK dysponuje nieprzypisanymi do jednostek organizacyjnych środkami pozyskanymi z tytułu 1% podatku w wysokości 21 946,38 zł. Składają się na to środki niewykorzystane 2011 roku (22 304,86 zł), środki pozyskane w 2012 roku bez określenia jednostki organizacyjnej (1 040,52 zł) pomniejszone o środki wydatkowane przez Zarząd OM w roku 2012 z puli środków pozyskanych z tytułu 1% i nieprzypisanych żadnemu kołu (1 399,00 zł).

Środki nieprzypisane jednostkom OM pozostające w gesti Zarządu OM Środki nie wykorzystane w 2011 i przechodzące na 2012 Pozyskane w 2012 Razem do wykorzystania w 2012 Wykorzystane w 2012 (do 1.11.2012r.) Środki pozostające w dyspozycji danej jednostki po 1.11.2012 r.
22 304,86 zł 1 040,52 zł 23 345,38 zł 1 399,00 zł 21 946,38 z

Zarząd Oddziału ze względu na fakt anonimowego przekazywania środków przez Urzędy Skarbowe oraz interwencje wielu Darczyńców z przykrością musi zrezygnować z publikowania imiennych list Darczyńców, gdyż nie dało by się stworzyć pełnej listy, a część Darczyńców deklarująca środki na Koła/Kluby Oddziału zastrzegła anonimowość. Skarbników Kół pragnących zasięgnąć bliższe informacje zapraszamy na posiedzenia Zarządu.

Członkowie OM odznaczeni przez Ministrę Sportu i Turystyki

Miło nam poinformować, że na wniosek Zarządu Głównego PTTK Ministra Sportu i Turystyki Pani Joanna Mucha wyróżniła dziesięciu członków naszego Oddziału nadając im odznakę honorową „Za Zasługi dla Turystyki”.

Wyróżnienia otrzymali:

  1. Bijak Szymon
  2. Dombi Tamas
  3. Gładyś Małgorzata
  4. Kuligowski Daniel
  5. Olejniczak Andrzej
  6. Pawlak Karolina
  7. Rybienik Lech
  8. Skłodowski Łukasz
  9. Wilk Ryszard
  10. Ziółkowski Bogdan

wyroznienia_MSiT

Uroczyste wręczenie odbyło się 26 października 2012 r. o godzinie 16:00 w siedzibie ZG PTTK oraz OM na ulicy Senatorskiej 11 w Warszawie. Odznaki zostały wręczone przez Elżbietę Wyrwicz (Zastępcę Dyrektora Departamentu Turystyki w MSiT), Romana Bargieła (Sekretarza Generalnego PTTK) oraz Rafała Kwatka (prezesa OM).

Wyróżnionym osobom serdecznie gratulujemy!