Archiwum autora: Magdalena Senderowska

Walny Zjazd OM PTTK w Warszawie – 10 maja 2016

Drodzy i Szanowni,

Przypominamy, że 10 maja 2016 (wtorek) odbędzie się Walny Zjazd OM PTTK w Warszawie. Sprawozdanie Zarządu, porządek Zjazdu i jego regulamin znajdują się w załącznikach, prosimy o zapoznanie się z nimi wcześniej, aby zebranie poszło nam szybko i sprawnie.
Zebranie odbędzie się na Wydziale Transportu PW, ul. Koszykowa 75.
Pierwszy termin zebrania jest wyznaczony 10 maja na godzinę 18.15, a drugi termin 10 maja na 18.30. Proszę o kierowanie się do sali 13 (korytarz na parterze po lewej stronie), na której wywiesimy informację, w której sali dokładnie będzie zebranie. Będziemy wdzięczni za przybycie wcześniej.
Przypominamy o zabraniu AKTUALNEJ (czyli ze znaczkiem z opłaconą składką) legitymacji PTTK przez delegatów. 
Pozdrawiamy serdecznie i do zobaczenia!
EDIT: Zebranie odbędzie się w sali numer 5

Nowa odznaka – Szlakiem Protestantyzmu w Polsce

Zapraszamy do zdobywania nowej odznaki uchwalonej przez Oddział Międzyuczelniany PTTK w Warszawie.

W roku 2017 ewangelicy w Polsce i na świecie obchodzić będą pięćsetną rocznicę Reformacji,ruchu, który wywarł ogromny wpływ na kształt cywilizacji europejskiej. Reformacja i protestantyzm zajmuje również poczesne miejsce w historii Polski. Począwszy od szesnastego wieku, gdy Polacy znajdowali się wśród czołowych działaczy tego ruchu, a możnowładcy i szlachta wraz ze swymi poddanymi chętnie przyjmowali zreformowaną religię, przez kolejne stulecia, kiedy to na ziemie polskie napływała ludność protestancka, aż po dzień dzisiejszy, w którym Kościoły wywodzące się z Reformacji, choć nieliczne, aktywnie uczestniczą w życiu religijnym i społecznym naszego kraju.

Ponadto w granicach Polski po drugiej wojnie światowej znalazły się tereny, gdzie protestantyzm był wyznaniem dominującym. Wszystko to sprawiło, że w całym kraju znaleźć można obiekty należące do protestanckiego dziedzictwa kulturowego, a niektóre z nich są zabytkami klasy międzynarodowej.

Celem ustanowienia odznaki „Szlakiem Protestantyzmu w Polsce” jest promowanie i popularyzacja obiektów związanych z przeszłością i teraźniejszością protestantyzmu w Polsce oraz jego wkładu w kulturę i historię kraju. Patronat nad odznaką objął Biskup Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP. Regulamin odznaki w stopniu popularnym jest tak skonstruowany, by zachęcić do poznawania lokalnego dziedzictwa, również w ramach wycieczek szkolnych, parafialnych czy rodzinnych. Wyższe stopnie zachęcają do podnoszenia kwalifikacji krajoznawczych; kanon obiektów ma charakter półotwarty: ich dobór opiera się nie tylko na wartości artystycznej lub historycznej, ale również kieruje się różnorodnością epok, stylów, denominacji, charakteru osadnictwa, rodzaju obiektów, a nawet stanu zachowania. Zdobywca odznaki może jednak wybierać również część obiektów według własnego uznania, kierując się własnymi zainteresowaniami i możliwościami. Wszystko to ma na celu zaprezentowanie dziedzictwa protestantyzmu w Polsce w całej jego różnorodności i złożoności. Inicjatorem odznaki i autorem regulaminu jest Marcin Tysler.

Z regulaminem można zapoznać się tu: regulamin

Zebranie zarządu OM PTTK wtorek, 24 listopada, 19.45 (zmiana terminu!)

Zapraszamy na zebranie zarządu OM PTTK we  wtorek, 24 listopada (zmiana terminu!). Zapraszam do przybycia na 19.45 na Wydział Transportu PW przy ul. Koszykowej, zdecydujemy, gdzie się przemieścimy (będzie to miejsce w pobliży wydziału).

Przypominamy, że kolejne zebrania zaplanowane są na każdy drugi wtorek miesiąca, będziemy o nich informować na bieżąco.

Zebranie Zarządu 18 listopada 2014

Serdecznie zapraszamy na zebranie Zarządu OM PTTK 18 listopada 2014 (wtorek) o godzinie 20.00 w restauracji Que Hong przy Pl. Zbawiciela.

Jednocześnie informujemy, że kolejne zebrania odbędą się: 9 grudnia, w 2015 roku: 13 stycznia, 10 lutego, 10 marca, 14 kwietnia, 12 maja, 16 czerwca, z założenia o tej samej godzinie, w tym samym miejscu (będziemy o nich przypominać).

Do zobaczenia!