1% – podsumowanie wpłat w 2017 r.

Poniżej przedstawiamy wpłaty 1% przekazane na Oddział Międzyuczelniany w 2017 r.:

Koło / Jednostka OM Uwagi wpłaty
wpłaty na konto deklaracje e-mail dane z US maks ostateczne
1 Jedynka  44,30 zł  77,10 zł  552,50 zł  552,50 zł  552,50 zł
7 SKPT  57,80 zł  138,60 zł  901,10 zł  901,10 zł  901,10 zł
9 SKPB  –   zł  –   zł  –   zł  –   zł  –   zł
11 Podwilk (SKG)  –   zł  33,00 zł  1 195,40 zł  1 195,40 zł  1 195,40 zł
16 Łopienka (AKT)  300,44 zł  527,10 zł  1 564,84 zł  1 564,84 zł  1 564,84 zł
18 Nieznajowa  34,20 zł  325,10 zł  607,20 zł  607,20 zł  607,20 zł
23 SKPTG  64,30 zł  416,90 zł  1 472,90 zł  1 472,90 zł  1 472,90 zł
26 KTE Tramp  14,70 zł  –   zł  14,70 zł  14,70 zł  14,70 zł
44 Stowarzysze  –   zł  –   zł  566,10 zł  566,10 zł  566,10 zł
69  –   zł  –   zł  406,40 zł  406,40 zł  406,40 zł
KInO Komisja  –   zł  –   zł  –   zł  –   zł  –   zł
dzwonnica w Polanach Surowicznych  813,60 zł  –   zł  3 197,40 zł  3 197,40 zł  3 197,40 zł
nieprzydzielone  10 464,40 zł  –   zł  208,20 zł  1 315,20 zł  1 315,20 zł
suma  11 793,74 zł  1 517,80 zł  10 686,74 zł  11 793,74 zł  11 793,74 zł