1% – podsumowanie wpłat w 2016 roku

Poniżej przedstawiamy wpłaty 1% przekazane na Oddział Międzyuczelniany w 2016 r.:

Koło / Jednostka OM Środki niewykorzystane w 2015 i przechodzące na 2016 Pozyskane w 2016 Razem do wykorzystania w 2016 Wykorzystane w 2016 Środki niewykorzystane w 2016 i przechodzące na 2017
1  2 891,42 zł  1 309,10 zł  4 200,52 zł  841,54 zł  3 358,98 zł
7  720,74 zł  245,50 zł  966,24 zł  –   zł  966,24 zł
9  –   zł  –   zł  –   zł  –   zł  –   zł
11  2 398,94 zł  1 694,50 zł  4 093,44 zł  –   zł  4 093,44 zł
16  4 101,84 zł  1 832,60 zł  5 934,44 zł  –   zł  5 934,44 zł
18  619,77 zł  725,30 zł  1 345,07 zł  –   zł  1 345,07 zł
23  6 709,63 zł  2 218,80 zł  8 928,43 zł  1 964,50 zł  6 963,93 zł
26  734,32 zł  55,60 zł  789,92 zł  –   zł  789,92 zł
44  475,75 zł  704,00 zł  1 179,75 zł  –   zł  1 179,75 zł
69  327,80 zł  121,70 zł  449,50 zł  –   zł  449,50 zł
KInO  629,21 zł  128,70 zł  757,91 zł  61,50 zł  696,41 zł
dzwonnica  –   zł  3 375,87 zł  3 375,87 zł  –   zł  3 375,87 zł
Razem dla kół  19 609,42 zł  12 411,67 zł  32 021,09 zł  2 867,54 zł  29 153,55 zł
Razem dla OM  26 084,52 zł  724,40 zł  26 808,92 zł  2 594,45 zł  24 214,47 zł
Suma na OM  45 693,94 zł  13 136,07 zł  58 830,01 zł  5 461,99 zł  53 368,02 zł