1% podatku – podsumowanie wpłat w roku 2014

W tym roku Darczyńcy przekazali na rzecz Oddziału 10 003,20 zł

Serdecznie dziękujemy!

Spośród przekazanych 10 003,20 zł z konkretną deklaracją celu (np. działalność konkretnej jednostki OM) zostało przekazane 7 010,60 zł pozostałe 2 992,60 zł zostało przekazane na rzecz OM bez konkretnej deklaracji celu.

Poniższa tabela prezentuje kwoty do dyspozycji kół/klubów oraz jednostek OM, z uwzględnieniem środków niewykorzystanych w latach poprzednich.

Koło /          Jednostka OM Środki niewykorzystane w 2013 i przechodzące na 2014 Pozyskane w 2014 Razem do wykorzystania w 2014 Wykorzystane w 2014 (do 1.11.2014) Środki pozostające w dyspozycji danej jednostki po 1.11.2014
1 2 335,45 zł 474,80 zł 2 810,25 zł 273,33 zł 2 536,92 zł
7 129,70 zł 446,90 zł 576,60 zł 166,05 zł 410,55 zł
9 –   zł –   zł –   zł –   zł –   zł
Podwilk+11 2 643,84 zł 958,60 zł 3 602,44 zł 1 852,38 zł 1 750,06 zł
Łopienka+16 3 271,50 zł 2 932,10 zł 6 203,60 zł –   zł 6 203,60 zł
Nieznajowa +18 388,00 zł 329,50 zł 717,50 zł –   zł 717,50 zł
23 3 538,11 zł 1 385,70 zł 4 923,81 zł 1 043,98 zł 3 879,83 zł
26 1 073,23 zł –   zł 1 073,23 zł 158,20 zł 915,03 zł
44 632,14 zł 437,00 zł 1 069,14 zł 285,06 zł 784,08 zł
69 193,80 zł 46,00 zł 239,80 zł –   zł 239,80 zł
KInO 2 207,20 zł –   zł 2 207,20 zł 787,18 zł 1 420,02 zł
Razem 16 412,97 zł 7 010,60 zł 23 423,57 zł 4 566,18 zł 18 857,39 zł

Ponadto OM PTTK dysponuje nieprzypisanymi do jednostek organizacyjnych środkami pozyskanymi z tytułu 1% podatku w wysokości 24 484,87 zł. Składają się na to środki niewykorzystane 2013 roku (21 922,67 zł), środki pozyskane w 2014 roku bez określenia jednostki organizacyjnej (2 992,60 zł) pomniejszone o środki wydatkowane przez Zarząd OM w roku 2014 z puli środków pozyskanych z tytułu 1% i nieprzypisanych żadnemu kołu (430,40 zł).

Środki nieprzypisane jednostkom OM pozostające w gestii Zarządu OM Środki niewykorzystane w 2013 i przechodzące na 2014 Pozyskane w 2014 Razem do wykorzystania w 2014 Wykorzystane w 2014 (do 1.11.2014) Środki pozostające w dyspozycji danej jednostki po 1.11.2014
21 922,67 zł 2 992,67 zł 24 915,27 zł 430,40 zł 24 484,87 zł

Zarząd Oddziału ze względu na fakt anonimowego przekazywania środków przez Urzędy Skarbowe oraz interwencje wielu Darczyńców z przykrością musi zrezygnować z publikowania imiennych list Darczyńców, gdyż nie dałoby się stworzyć pełnej listy, a część Darczyńców deklarująca środki na Koła/Kluby Oddziału zastrzegła anonimowość. Skarbników Kół pragnących zasięgnąć bliższe informacje zapraszamy na posiedzenia Zarządu.