1% podatku – podsumowanie wpłat w roku 2013

W tym roku Darczyńcy przekazali na rzecz Oddziału 10 876,90 zł

Serdecznie dziękujemy

Spośród przekazanych 10 876,90 zł z konkretną deklaracją celu (np. działalność konkretnej jednostki OM) zostało przekazane 9 726,50 zł pozostałe 1 150,40 zł zostało przekazane na rzecz OM bez konkretnej deklaracji celu.

Poniższa tabela prezentuje kwoty do dyspozycji kół/klubów oraz jednostek OM, z uwzględnieniem środków niewykorzystanych w latach poprzednich.

Koło / Jednostka OM Środki nie wykorzystane w 2012 i przechodzące na 2013 Pozyskane w 2013 Razem do wykorzystania w 2013 Wykorzystane w 2013 (do 1.11.2013r.) Środki pozostające w dyspozycji danej jednostki po 1.11.2013 r.
1 1 940,34 zł 828,90 zł 2 769,24 zł 433,79 zł 2 335,45 zł
7 30,00 zł 150,70 zł 180,70 zł 51,00 zł 129,70 zł
9 –   zł –   zł –   zł –   zł –   zł
Podwilk+11 1 636,90 zł 1 396,00 zł 3 032,90 zł 389,06 zł 2 643,84 zł
Łopienka+16 2 365,23 zł 2 817,80 zł 5 183,03 zł 1 866,53 zł 3 316,50 zł
Nieznajowa+18 196,90 zł 243,60 zł 440,50 zł 52,50 zł 388,00 zł
23 2 216,59 zł 2 429,20 zł 4 645,79 zł 649,53 zł 3 996,26 zł
26 956,23 zł 117,00 zł 1 073,23 zł –   zł 1 073,23 zł
44 89,34 zł 542,80 zł 632,14 zł –   zł 632,14 zł
69 93,30 zł 100,50 zł 193,80 zł –   zł 193,80 zł
KINO 1 107,20 zł 1 100,00 zł 2 207,20 zł –   zł 2 207,20 zł
Razem 10 632,03 zł 9 726,50 zł 20 358,53 zł 3 442,41 zł 16 916,12 zł

Ponadto OM PTTK dysponuje nieprzypisanymi do jednostek organizacyjnych środkami pozyskanymi z tytułu 1% podatku w wysokości 23 001,03 zł. Składają się na to środki niewykorzystane 2012 roku (21 946,38 zł), środki pozyskane w 2013 roku bez określenia jednostki organizacyjnej (1 150,40 zł) pomniejszone o środki wydatkowane przez Zarząd OM w roku 2013 z puli środków pozyskanych z tytułu 1% i nieprzypisanych żadnemu kołu (95,75 zł).

Środki nieprzypisane jednostkom OM pozostające w gesti Zarządu OM Środki nie wykorzystane w 2012 i przechodzące na 2013 Pozyskane w 2013 Razem do wykorzystania w 2013 Wykorzystane w 2013 (do 1.11.2013r.) Środki pozostające w dyspozycji danej jednostki po 1.11.2013 r.
21 946,38 zł 1 150,40 zł 23 096,78 zł 95,75 zł 23 001,03 zł

Zarząd Oddziału ze względu na fakt anonimowego przekazywania środków przez Urzędy Skarbowe oraz interwencje wielu Darczyńców z przykrością musi zrezygnować z publikowania imiennych list Darczyńców, gdyż nie dało by się stworzyć pełnej listy, a część Darczyńców deklarująca środki na Koła/Kluby Oddziału zastrzegła anonimowość. Skarbników Kół pragnących zasięgnąć bliższe informacje zapraszamy na posiedzenia Zarządu.